divendres, 6 de desembre de 2013

Dia 3 desembre: Els aiguamolls de l'Empordà

Avui hem anat als Aiguamolls de l’Empordà, els quals són una plana deltaica, ja que ha estat formada de la mateixa manera que un delta, per l’acumulació de sediments arrossegats pel riu.
Els ecosistemes estudiats han estat les closes i basses d’aigua dolça, llaunes i salsures i  finalment les platges i els sorrals. Hem estudiat i recollit dades sobre les espècies animals i vegetals dels voltants del rius Muga, Ter i Fluvià.
Les principals espècies animals observades han estat el esplugabous, la polla d’aigua, el cavall de la camarga, el capbusset, el corb marí, el xanxet comú, l'ànec collverd, l'ànec griset, l’ànec cullerot, el porc senglar i la cigonya. Pel que fa a les principals espècies vegetals que hem trobat són el canyís, el jonc agut, el tamariu, el topacà, la salsona, la canya, la salicòrnia, la llapassa borda, el borró, el panical marí, els dits de bruixa, la balca i l'esbarzer.
També durant la visita als aiguamolls de l’Empordà  hem mesurat la salinitat de l’aigua. Es basa en calcular la sal que conté l’aigua dels diferents llocs del riu Fluvià i els aiguamolls. A les zones més properes al mar  hem agafat 10 ml de mostra d’aigua, i els hem mesclat amb 40ml d’aigua destil·lada . Ja que tenien molta concentració de sal i el conductivímetre no podia mesurar aquestes altes concentracions. La resta de mostres no ha calgut diluir-les ja que la concentració de sal era menor. Per acabar em tret com a conclusió que com més prop del mar estigui més quantitat de sal tindrà. I com més a l’interior la concentració serà menor.

Per finalitzar el dia hem fet una visita al municipi de l’Escala, on hem pogut passejar per la vora del mar i comprar alguns regals.