divendres, 6 de desembre de 2013

Dia 4 de desembre: Ullastret i el taller d'arqueològia

Avui hem anat a Ullastret, un poblat Iber del s. VI aC. Hem observat la muralla que protegia el poblat, l’hem analitzat i hem descobert que tenia quatre peculiaritats: una sortida per a desguassar l’aigua de la pluja, la tirita per determinar si la muralla havia cedit en algun punt, el mur de defensa i les ranures dels carros a banda i banda de la porta d’entrada. 
La muralla que consta de cinc torres circulars i dues quadrades va ser construïda al s.VI aC. i ampliada al s. IV aC. quan es va engrandir el poblat pel nou barri de l’Istme. Aquesta muralla és la més important conservada de l’època Ibèrica. Recentment s’ha descobert una fosa que l’envoltava i actualment s’està excavant. Les pedres estan ben treballades i utilitzaven pedra calcària.
Les cases eren de planta rectangular d’una sola habitació amb sòcol de pedra i parets de tapia (fang), la teulada era de fusta, branques i es recobria de fang.
Hem vist que els indiketes (habitants d'Ullastret) tenien unes construccions molt efectives per a què els aliments es conservessin, les sitges, que consistien en forats excavats al terra i després coberts d’argila cuita. Finalment les emplenaven amb cereals i ho precintaven amb fang, palla i pedres per a  la seva conservació.
Bona part del poblat està ple de cisternes, una d'aquestes, té una capacitat aproximada de 130.000 litres, i s’emplenaven amb aigua de la pluja, cosa que garantitzava el subministrament d’aigua dolça al poblat. Per mantenir l'aigua neta s'utilitzaven anguiles. 

Després a la tarda hem fet un taller d’arqueologia, on em aprés a analitzar restes i objectes d’antigues civilitzacions i descobrir la seva procedència, importància i funció...   
Hem fet l'anàlisi d'una tomba funerària de la qual hem estudiat restes òssies, que ens donen informació de la causa de la mort de l’individu, la seva edat o el sexe. 
També hi havia l’aixovar i les ofrenes (conjunt d’objectes, mostrats com ofrenes pel difunt  l’acompanyaven durant la seva vida immortal) que ens diu la condició social o econòmica de l'individu enterrat.

Un cop hem analitzat tots els objectes escollits i amb l’ajuda d’un quadern, on figurava la informació bàsica de cada objecte, hem relacionat un seguit de patrons, que ens ha ajudat a arribar a les conclusions anteriorment comentades.


Hem aprés molt, ja som uns autèntics arqueòlegs !!!